NTS  >>  Karaoke System
Model : PK-2
Product Code : 908070200002
Description : ปรีคาราโอเกะ 3 ไมค์ 2 ไลน์ 3 เอาท์พุท + FX/USB/BT
Brand : NTS
Model : AK-400
Product Code : 908070400001
Description : เพาเวอร์แอมป์คาราโอเกะ กำลังขับ 2 x 120W @8Ω
Brand : NTS
Model : AK-800
Product Code : 908070400002
Description : เพาเวอร์แอมป์คาราโอเกะ กำลังขับ 2 x 200W @8Ω
Brand : NTS
Model : OK-102
Product Code : 499090600102
Description : ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10" 8Ω 150W
Brand : NTS
Model : OK-10
Product Code : 499090600010
Description : ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10" 8Ω 150W
Brand : NTS
Model : OK-910R
Product Code : 499090600910
Description : ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10" 8Ω 150W
Brand : NTS
Model : OK-105
Product Code : 499090600105
Description : ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 2 ทาง ขนาด 10" 8Ω 150W
Brand : NTS
Model : SUB-10
Product Code : 499091400010
Description : ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10" + แอมป์ 120W
Brand : NTS
Model : SUB-12
Product Code : 499091400012
Description : ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12" + แอมป์ 200W
Brand : NTS
Model : SUB-15
Product Code : 499091400015
Description : ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 10" + แอมป์ 300W
Brand : NTS
       NTS  >>  Karaoke System