เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
    -  เพศชาย, หญิง วุฒิ ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งพูดและเขียน
    * สามารถสนทนาภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    เซลส์กรุงเทพ - ต่างจังหวัด
    -  เพศชาย, หญิง วุฒิ ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    * มีความรู้หรือประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    พนักงานขายสินค้า
    -  เพศชาย วุฒิ ม.6 ถึง ปวส. สาขาการขาย การตลาด อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    -  มีมนุษยสัมพันธ์และบุคคลิกดี มีใจรักงานบริการ
    ช่างเทคนิค
    -  เพศชาย วุฒิ ปวช. ถึง ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    * มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องเสียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    พนักงานบัญชี / การเงิน
    -  เพศหญิง วุฒิ ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
    พนักงานขับรถ
    -  เพศชาย วุฒิ ม.3 ถึง ปวส. สามารถขับรถยนตร์ได้ มีใบขับขี่และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
    พนักงานจัดส่งสินค้า
    -  เพศชาย วุฒิ ม.3 ถึง ปวส.