DM-373
Technical Specification
Impedance (@ 1kHz) 350Ω +/- 20%
Sensitivity (0dB=1v/pa @ 1kHz) -49dB +/- 2dB
Polar Pattern Unidirectional
Frequency Response 40Hz - 17KHz