PTS-42C
Main Feature
- เป็นไมโครโฟนตั้งโต๊ะพร้อมเสียงระฆัง (chime) สำหรับงานประกาศ
- ก้านไมโครโฟนเป็นแบบคออ่อนความยาว 42 เซ็นติเมตร
- ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนและ LED แสดงสถานะ
- มีสวิตช์สำหรับเปิด-ปิดการทำงานของไมโครโฟน
- มีวอลลุ่มปรับระดับความดังของเสียงพูดที่ฐานไมโครโฟน
- มีวอลลุ่มปรับระดับความดังของเสียงดนตรีที่ฐานไมโครโฟน
- สามารถรับระดับสัญญาณเสียงขาเข้าได้สูงสุด 110dB SPL
- สามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 100Hz ถึง 18KHz
- ความไวในการรับสัญญาณ 6.5mV RMS
- ใช้ไฟเลี้ยงจากอแดปเตอร์
- สายสัญญาณความยาว 8 เมตร พร้อมปลั๊กแบบ phone 1/4"