PTS-42
Main Feature
- เป็นไมโครโฟนตั้งโต๊ะสำหรับงานประชุมและสัมมนา
- ก้านไมโครโฟนเป็นแบบคออ่อนความยาว 42 เซ็นติเมตร
- ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนและ LED แสดงสถานะ
- มีสวิตช์สำหรับเปิด-ปิดการทำงานของไมโครโฟน
- มีวอลลุ่มปรับระดับความดังของเสียงพูดที่ฐานไมโครโฟน
- สามารถรับระดับสัญญาณเสียงขาเข้าได้สูงสุด 110dB SPL
- สามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 100Hz ถึง 18KHz
- ความไวในการรับสัญญาณ 6.5mV RMS
- สามารถใช้ได้ทั้งไฟเลี้ยง 3V จากถ่าน AA 1.5V x 2 ในตัวเครื่อง หรือจากไฟเลี้ยง Phantom +48V จากแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงภายนอก
- สายสัญญาณความยาว 8 เมตร พร้อมปลั๊กแบบ XLR และ phone 1/4"