PP-6U
Main Feature
- ตัวแร็คเป็นพลาสติกชนิด polypropylene (PP) ทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานเหมือนแร็คไม้
- ความลึกของแร็ค 20" โดยมีขนาดความสูงให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 4U จนถึง 12U
Technical Specification
Height 6U
Weight 11.00 kg.
Depth 20"