PP-4U
Main Feature
- ตัวแร็คเป็นพลาสติกชนิด polypropylene (PP) ทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานเหมือนแร็คไม้
- ความลึกของแร็ค 20" โดยมีขนาดความสูงให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 4U จนถึง 12U
Technical Specification
Height 4U
Weight 9.35 kg.
Depth 20"