MS-102
Main Feature
- เป็นไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะสำหรับงานประชุมและสัมมนา
- ก้านไมโครโฟนเป็นแบบคออ่อนความยาว 45 เซ็นติเมตร
- ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนและ LED แสดงสถานะ
- รูปแบบในการรับสัญญาณของไมโครโฟนเป็นแบบ Cardioid
- มีสวิตช์สำหรับเปิด-ปิดการทำงานของไมโครโฟน
- สามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 40Hz ถึง 16KHz
- ความไวในการรับสัญญาณ -42 +/- 2dB
- ความต้านทานขาออก 200 โอห์ม
- สามารถใช้ได้ทั้งไฟเลี้ยง 3V จากถ่าน AAA 1.5V x 2 ในตัวเครื่อง หรือจากไฟเลี้ยง Phantom +48V จากแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงภายนอก
- สายสัญญาณความยาว 8 เมตร พร้อมปลั๊กแบบ XLR และ phone 1/4"