DM-393
Technical Specification
Impedance (@ 1kHz) 600Ω +/- 30%
Sensitivity (0dB=1v/pa @ 1kHz) -73dB +/- 3dB
Polar Pattern Unidirectional
Frequency Response 50Hz - 15KHz